Menu
#
více
#
více
#
více
#
více
#
více

Zpracování osobních údajů

1. Potvrzením a odesláním údajů uvedeného formuláře udělujete souhlas
společnosti ACE-TECH s.r.o..,se sídlem Rybníky V, 5681 Zlín, 76001, IČ: 27419185,
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 – GDPR
(dále jen „Nařízení“) a Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o
ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje

2. Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem

3. S uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a
to

4. Nutnou podmínkou pro přijetí příslušných kroků na straně Správce je možnost identifikace vaší
osoby. V případě doručení kopie odvolání souhlasu prostřednictvím emailové komunikace nebo
doručením v papírové podobě poštou bude správce považovat odvolání souhlasu za platné pouze
v případech, kdy je zjevné, že byl podpis na dokumentu opatřen ověřovací doložkou.

5. Uvedené údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu nezbytně nutnou od data poskytnutí údajů
zájemcem prostřednictvím formulářového záznamu na internetových stránkách Správce. Právním
titulem pro zpracování a uchování uvedených osobních údajů je tento výslovně udělený souhlas.
Po uplynutí výše uvedené lhůty, budou uvedené osobní údaje smazány a odstraněny ze systémů i
z databáze a to včetně ostatních sdělení podaných prostřednictvím.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a jeho pověřenými zaměstnanci.

7. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

#
více
#
více
#
více
#
více
#
více

Certifikát kvality ISO
Štika českého byznysu
Projekt OP LZZ - EDUCA

Projekty a dotace

ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, 760 01 Zlín
info@ace-tech.cz