OP LZZ - EDUCA

Educa

Název projektu: Specifické vzdělávání zaměstnanců ACE-TECH s.r.o. pro výrobu nejnáročnějších dílců pro energetický, těžební, automobilový a strojírenský průmysl

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/B3.00283

Místo realizace projektu: Zlín

Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita

Datum zahájení realizace projektu: 01. 12. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 28. 02. 2015

Účel dotace

Prohloubení a rozšíření specifické kvalifikace zaměstnanců společnosti ACE-TECH s.r.o., a to v oblasti velmi přesného CNC soustružení a CNC obrábění dílců z těžce obrobitelných materiálů dle specifických zakázek firem.

Obsah projektu

Hlavním cílem projektu je prohloubit a rozšířit specifickou kvalifikaci a vnitrofiremní zastupitelnost zaměstnanců firmy a podpořit tak celkově její konkurenceschopnost. Realizací komplexně nastaveného vzdělávacího programu dojde u zapojených zaměstnanců k posílení kvalifikace a vnitrofiremní zastupitelnosti v zakázkové výrobě komplexně opracovaných dílců z oceli s vysokou přidanou hodnotou a technologickou náročností, snížení chybovosti, posílení vnitrofiremní adaptability, což umožní společnosti flexibilněji reagovat na specifické požadavky zákazníků a současně poskytovat kvalitnější plnění.

Tyto cíle budou naplněny realizací specifického vzdělávacího programu, díky kterému si zapojení zaměstnanci prohloubí a rozšíří specifickou kvalifikaci v oblasti velmi přesného CNC soustružení a CNC obrábění – na nejkvalitnějších obráběcích japonských strojích MORI SEIKI, HASS a MITUTOYO.

Doplňkově je koncepce projektu doplněna obecným vzdělávacím programem, jehož cílem je posílit odborné znalosti z oblasti zkracování seřizovacích časů, dílenských měřidel a měření, ve struktuře a úpravě NC kódu a dovednosti uživatelského ovládání tabulkového procesoru, emailového programu a organizátoru.

Současný stav:

1. 12. 2013 Zahájení realizace projektu
5. 5. 2014 Podpis smlouvy s dodavatelem

21. 5.2014 Zahájení školení zaměstnanců společnosti ACE-TECH s.r.o.

Educa

Nahoru